Alle berichten van admin

Verhalen

Lees hier de verhalen van de winnaars van de schijfwedstrijd (2018)

Eerste prijs: “Vogels in de Herfst” van Arnout Menkveld uit Gouda. Hij heeft PLS. PLS is een spier-zenuwziekte waarbij motorische zenuwcellen achteruitgaan. Dit leidt tot stijfheid en spasticiteit van spieren in de benen en – minder vaak – in de armen en mond.

De jury vond het volgende: “pakkende titel, mooi leesbaar en schoonheid van woorden. Echt een verhaal, het contrast tussen bewegen en niet goed kunnen bewegen komt mooi tot uitdrukking. Het is heel goed geschreven. De dames in het park als kapstok voor het verhaal werkt heel mooi.”

 

Tweede prijs: “Als buitenlucht niet altijd vanzelfsprekend is…” van Ronald van Assen uit  Bodegraven. Hij heeft een persoonlijkheidsstoornis en bipolaire stoornis. Dit is een psychiatrische aandoening die zich kenmerkt door uitersten in stemming en activiteiten. De jury zegt over zijn verhaal

“greep echt aan, ontroerend verhaal. Bij dit ziektebeeld had de jury niet direct aan bewegen gedacht en dit is echt een eye opener. Bewegen heeft de schrijver over een drempel geholpen, hij beschrijft dat goed en snijdt zo op een mooie manier ook een lastig stigma aan.

 

Derde prijs:  Bewegen doet me wat!! van Jet van Tiel uit Gouderak. Zij heeft fibromyalgie.Fibromyalgie veroorzaakt pijn, stijfheid en vermoeidheid, die chronisch zijn. Waardoor mensen met fibromyalgie precies klachten krijgen, is onbekend.

De jury schreef: “Mooi die contante strijd tegen geen zin, maar wel goed voor mijn lijf. Wel willen maar niet kunnen. Het is vlot geschreven, origineel. De uitgebreide beschrijving van wat er in die gymzaal gebeurt is als een soort kapstok voor wat een aandoening in de praktijk betekent. Iets kleins, alledaags beschrijven en zo weergeven wat het breder betekent.”

 

 

De jury

De jury van de schrijfwedstrijd bestaat uit

Agnes Spuij is Ervaringsdeskundige met MS. Zij is coordinator voor MS vereniging Zuid-Holland Oost.

Yvonne Balvers is voorzitter van Reumavereniging Gouda e.o. en heeft Reumatoïde artritis. Yvonne is al jaren de vaste columnist van ReumaMagazine waarin zij schrijft over haar leven met reuma. Teven is zij enkele jaren lid geweest van de Nederlandse jury voor de Edgar Stene prijs, de schrijfprijs van de Eular (Europese reuma organisatie).

Hanneke Leroux  is verpleegkundig specialist chronische zorg en redacteur van een vakblad. Sinds 2016 is zij Stadsdichter van Gouda. Proza en poëzie hebben altijd haar belangstelling gehad. Haar gedichten zijn te lezen op http://www.stadsdichtersgouda.nl/ en op de facebookpagina  Stadsdichter Gouda.

Joop Hazenbroek (info volgt)

 

Start van de PCGH

De PCGH ontstond na een contact tussen enkele patientenorganisaties in de wandelgangen bij een cursus van VIP van de Gemeente Gouda in 2015. Na een nadere kennismaking werd besloten gezamenlijk op te trekken op sommige punten en werd gezocht naar versterking bij soortgelijke organisaties.

De eerste gezamenlijke activiteit was een gesprek in 2015 met de afdeling communicatie van het Groene Hart Ziekenhuis over het gezamenlijk gevoelde probleem dat de informatie van de betrokken organisaties binnen het ziekenhuis moeilijk te verspreiden is.
Ondertussen zijn hierover afspraken gemaakt en worden diverse organisaties in de toekomst betrokken bij de informatievoorziening via de schermen in de wachtkamers.