PatiëntenContact Groene Hart (PCGH) is een informeel netwerk van diverse organisaties in het Groene Hart, van en voor mensen met een  chronische aandoening of beperking. De bedoeling is om in gesprek met elkaar tips en ideeën op te doen voor  de eigen organisaties én om gezamenlijk op te trekken op punten waar de organisaties elkaar vinden.

Het streven is een keer per jaar een gezamenlijk evenement te organiseren. In 2019 zal dat zijn een symposium op 7 november 2019 is.m. het Groene Hart Ziekenhuis. Het onderwerp is:

 


Darmbacteriën (het microbioom) en hun invloed op chronische ziekten

Prof. Dr Ir. Ger Rijkers, celbioloog, medisch immunoloog en hoogleraar Biomedical and Life Sciences komt deze avond meer vertellen over dit onderwerp.

Verschillende studies tonen aan dat de samenstelling van het microbioom in de darmen anders is bij mensen met een chronische aandoening, zoals inflammatoire darmziekte, astma, reuma, parkinson, multiple sclerose, kanker, diabetes etc.. Het is nog grotendeels onduidelijk op welke manieren het microbioom precies verschilt tussen zieke en gezonde mensen. Is het veranderde microbioom (deels) de oorzaak van de conditie, of juist het gevolg van de ziekte of de veranderde omstandigheden die daarmee samenhangen?

Klik hier door voor meer informatie over deelname (gratis).


Verhalen

Op deze site zijn ook ervaringsverhalen te lezen van diverse mensen uit het Groene Hart met diverse aandoeningen. Ze zijn het resultaat van de in het najaar 2017 georganiseerde schrijfwedstrijd.

Aangesloten organisaties van de PCGH

Sluit je aan!

Ook een organisatie voor volwassenen met een chronische aandoening of beperking?
U bent welkom om kennis te komen maken. Pakweg 3 keer per jaar komen we bij elkaar. Een of twee mensen per vereniging zijn aanwezig. Per keer wordt een thema besproken of worden lopende zaken doorgenomen. Het doel is elkaar van tips te voorzien, lijntjes voor eventuele samenwerking kort te houden en samen na te denken over oplossingen voor organisatieproblemen.

Contact  e-mail : info@pcgh.nl