Over Ons

cropped-LOGO-2.pngpcgh2

is een informeel netwerk van diverse organisaties in het Groene Hart, van en voor mensen met een fysieke   chronische aandoening of beperking. De bedoeling is om in gesprek met elkaar tips en ideeën op te doen voor  de eigen organisaties én om gezamenlijk op te trekken op punten waar de organisaties elkaar vinden.

Meedoen aan de schrijfwedstrijd?

In  samenwerking met het Groene Hart Ziekenhuis en Sportpunt Gouda organiseert het Patiënten Contact Groene Hart (PCGH), van oktober 2017 tot en met 15 januari 2018 een schrijfwedstrijd. Iedereen met een chronische aandoening, en wonend in het Groene Hart, wordt uitgenodigd zijn of haar persoonlijke ervaringen over bewegen met een aandoening te delen.

Thema van de schrijfwedstrijd: Bewegen doet me wat!

Het PCGH vraagt iedereen met een chronische aandoening  een persoonlijk verhaal over het thema ‘Bewegen doet me wat!’ te schrijven. Welke haken en ogen kom je tegen bij bewegen met jouw aandoening/beperking? Hoe ben je daarmee omgegaan en waarom ben je toch aan het bewegen gegaan? Wat hield je aanvankelijk tegen? Hoe draagt bewegen bij aan jouw kwaliteit van leven?
Het verhaal mag maximaal 700 woorden bevatten. Inzenden kan van 1 oktober tot en met 15 januari. Voor alle voorwaarden en de manier van inleveren van de verhalen zie hier.

 


Aangesloten Organisaties

Ook meedoen aan het overleg van PCGH?

Ook een organisatie voor volwassenen met een fysieke chronische aandoening of beperking?
U bent welkom om kennis te komen maken. Pakweg 3 keer per jaar komen we bij elkaar. Een of twee mensen per vereniging zijn aanwezig. Per keer wordt een thema besproken of worden lopende zaken doorgenomen. Het doel is elkaar van tips te voorzien, lijntjes voor eventuele samenwerking kort te houden en samen na te denken over oplossingen voor organisatieproblemen.

Contact  e-mail : info@pcgh.nl

Geef een reactie

Samen sterker